0903432222
Tầng 16 - Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

SAI = ĐÚNG | để chúng ta có thể được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống

Làm thế nào để chúng ta có thể được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

SAI = ĐÚNG

 

Những điều chúng ta đang làm là những điều chúng ta đang có, để có điều mới chúng ta phải thay đổi cách làm, và đó là cách mà chúng ta giúp cho công việc kinh doanh của mình trở lên tốt hơn.

Nếu bạn làm những điều bạn đã biết thì kết quả sẽ là những điều đã có, nên để thay đổi kết quả chúng ta sẽ cần phải chấp nhận làm những điều mới.

Hãy nhớ rằng:

Cái rủi ro lớn nhất là bạn không làm gì cả chứ không phải rủi ro lớn nhất là bạn sợ sai.

Nên cái rủi ro lớn nhất của chúng ta là chúng ta đã không dám làm bất cứ điều gì cả và chờ đợi một điều gì đấy hoàn hảo chúng ta mới làm.

Điều đó dẫn đến tâm lý của chúng ta sẽ không hành động.

Đây là một Module nhỏ trong chương trình huấn luyện của ActionCOACH Doanh Chủ.

Bạn đã sẵn sàng đón nhận tri thức và các chiến lược từ ActionCOACH để áp dụng cho Doanh Nghiệp của mình, hãy tham gia chương trình lập kế hoạch năm 2021 ROAD MAP TO SUCCESS tại : http://actioncoach-doanhchu.com/

Bạn Bè Nói Về tôi

Julia Nguyễn Thanh Hà

Lê Minh Tuấn - Giám Đốc BNI Long Biên

Luật Sư, Diễn giả Phạm Thành Long - Giám Đốc Luật Gia Phạm

Đoàn Quang Thắng - Giám Đốc Cấp Cao BNI Hanoi06

G

0903432222
Nhắn tin!