0903432222
Tầng 16 - Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH - (BUỔI 02)

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Là một kế hoạch rất toàn diện, nó không chỉ là kế hoạch thu - chi mà sẽ được xuất phát từ kế hoạch thị trường và sản phẩm dịch vụ.
Là sự tổng hợp của tất cả các con số phản ánh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Là 1 chương trình huấn luyện 3 buổi online và offline.
Được huấn luyện bởi Coach Vivian Thu Ngô tại ActionCOACH Doanh Chủ, vào Thứ 4 ngày 25-11-2020 lúc 14:00 - 17:00
Hẹn gặp quý anh chị tại buổi 02, offline tại ActionCOACH Doanh Chủ Firm.
Đăng ký để được hỗ trợ tham gia:

Bạn Bè Nói Về tôi

Julia Nguyễn Thanh Hà

Lê Minh Tuấn - Giám Đốc BNI Long Biên

Luật Sư, Diễn giả Phạm Thành Long - Giám Đốc Luật Gia Phạm

Đoàn Quang Thắng - Giám Đốc Cấp Cao BNI Hanoi06

G

0903432222
Nhắn tin!