0903432222
Tầng 16 - Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

LIÊN HỆ ActionCOACH DOANH CHỦ

LẬP KÊ HOẠCH KINH DOANH là CÔNG VIỆC CẦN THIÊT ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 

Bạn Bè Nói Về tôi

Julia Nguyễn Thanh Hà

Lê Minh Tuấn - Giám Đốc BNI Long Biên

Luật Sư, Diễn giả Phạm Thành Long - Giám Đốc Luật Gia Phạm

Đoàn Quang Thắng - Giám Đốc Cấp Cao BNI Hanoi06

G

0903432222
Nhắn tin!